Coș de cumpărături

Termeni generali

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE pentru magazinul online berezka.ro:

I. OBIECTUL

Articolul 1. (1) Prezentele termeni și condiții generale au ca scop reglementarea relațiilor dintre BEREZKA STORES SRL, cu numărul de identificare fiscală RO33635883, cu sediul în România, București, J40/11243/2014, Bd. Ion Mihalache, no 111, sector 1, denumită în continuare furnizor, și clienții, denumiți în continuare utilizatori, de pe platforma de comerț electronic berezka.ro, denumită în continuare „berezka.ro”.

II. DATE DESPRE FURNIZOR

Articolul 2. (1) Informațiile conform Legii privind comerțul electronic și a Legii privind protecția consumatorilor referitoare la Furnizor:

1. Denumirea Furnizorului: BEREZKA STORES SRL

2. Sediul social și adresa de administrare: România, București, Bd. Ion Mihalache, no 111, sector 1

3. Adresa de desfășurare a activității și adresa pentru depunerea reclamațiilor de la utilizatori: România, București, Bd. Ion Mihalache, no 111, sector 1

4. Date de corespondență: România, București, Bd. Ion Mihalache, no 111, sector 1, info@berezka.ro, număr de telefon mobil +40 773 365 084

5. Înregistrare în registrele publice: Număr unic de identificare fiscală J40/11243/2014, RO33635883

6. Numărul și data certificatului de înregistrare pentru un obiect de producție, prelucrare și/sau distribuție de produse alimentare la Autoritatea pentru Siguranța Alimentară și Controlul Lanțului Alimentar din România (BABH): ROONRC.J40/11243/2014

7. Înregistrare conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată RO33635883

(2) Autorități de supraveghere:

1. Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

2. Comisia pentru Protecția Consumatorilor

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București 

Fax: 021.314.34.62

Telefon : 0377 755 100

Site web: www.anpc.ro

III. CARACTERISTICI ALE PLATFORMEI

Articolul 3. berezka.ro este o platformă de comerț electronic disponibilă la adresa de internet https://www.berezka.ro/, prin intermediul căreia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare și de livrare a bunurilor oferite de Furnizor în platforma berezka.ro, inclusiv pentru următoarele:

1. Să se înregistreze și să creeze un profil pentru a vizualiza magazinul electronic al Furnizorului și pentru a utiliza serviciile suplimentare de furnizare a informațiilor;

2. Să vizualizeze bunurile, caracteristicile lor, prețurile și condițiile de livrare;

3. Să încheie cu Furnizorul contracte de vânzare-cumpărare și de livrare a bunurilor oferite în platforma berezka.ro;

4. Să efectueze orice plăți legate de contractele încheiate prin intermediul platformei berezka.ro, utilizând mijloace electronice de plată. Sunt acceptate cardurile de debit, cardurile de credit și cardurile de afaceri emise de Visa și Mastercard. Plățile se efectuează prin terminal la momentul livrării sau prin link pe site-ul berezka.ro;

5. Să primească informații despre noi bunuri oferite de Furnizor în platforma berezka.ro;

6. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul în platforma berezka.ro, prin intermediul interfeței de pe pagina berezka.ro disponibilă pe internet;

7. Să fie informați cu privire la drepturile lor conferite de lege, în principal prin intermediul interfeței platformei berezka.ro pe internet;

8. Să-și exercite dreptul de retragere, atunci când este aplicabil, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor.

Articolul 4. Furnizorul în platforma berezka.ro organizează livrarea bunurilor și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege, în limitele bunei-credințe, criteriilor și condițiilor adoptate în practică, precum și în conformitate cu dreptul consumatorilor sau comerciantului.

Articolul 5. (1) Utilizatorii încheie cu Furnizorul în platforma berezka.bg un contract de vânzare-cumpărare pentru bunurile de la adresa https://www.berezka.ro/. Contractul se încheie în limba română și se păstrează în baza de date a Furnizorului în platforma berezka.ro.

(2) În baza contractului încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul din platforma berezka.ro se angajează să organizeze livrarea și transferul proprietății bunurilor către Utilizator, conform informațiilor furnizate de acesta prin intermediul interfeței platformei berezka.ro. Utilizatorii au dreptul să corecteze erorile de introducere a informațiilor până la momentul trimiterii declarației de încheiere a contractului cu Furnizorul în platforma berezka.ro.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului în platforma berezka.ro o retribuție pentru bunurile furnizate, în conformitate cu condițiile stabilite în platforma berezka.ro și cu prezentul termen și condiții generale. Retribuția constă în prețul afișat în platforma berezka.ro.

Articolul 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul în platforma berezka.ro convin că toate declarațiile dintre ei legate de încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare pot fi efectuate electronic și prin intermediul declarațiilor electronice conform Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și a articolului 11 din Legea privind comerțul electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatori pe site au fost făcute de persoanele indicate în datele furnizate de Utilizatori la înregistrare, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola corespunzătoare pentru acces.

IV. ÎNREGISTRAREA PENTRU UTILIZAREA BEREZKA.RO

Articolul 7. (1) Pentru a utiliza berezka.ro pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă un nume de utilizator și o parolă de acces la distanță pe care se consideră că a acceptat termenii și condițiile generale actuale.

(2) Numele de utilizator și parola de acces la distanță sunt stabilite de către Utilizator prin efectuarea unei înregistrări online pe site-ul Furnizorului în platforma berezka.ro, conform procedurii specificate acolo.

(3) La completarea datelor pentru înregistrare prin apăsarea butoanelor "Înregistrați-vă" sau prin apăsarea butonului de conectare cu Facebook sau Google, Utilizatorul trebuie, de asemenea, să declare că este familiarizat cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se angajează să le respecte fără rezerve.

(4) Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de Utilizator. Se creează un cont pentru Utilizator și se stabilesc relații contractuale între acesta și Furnizor.

(5) La înregistrare, Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul se angajează să actualizeze în mod corespunzător datele furnizate la înregistrarea sa în caz de modificare.

V. PAȘII TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Articolul 8. Utilizatorii folosesc interfața paginii Furnizorului pe platforma berezka.ro pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare pentru produsele oferite de Furnizor.

Articolul 9. Utilizatorii încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru produsele de pe platforma berezka.ro urmând procedura de mai jos:

1. Înregistrarea în platforma berezka.ro și furnizarea datelor necesare, în cazul în care Utilizatorul nu are încă înregistrare în platforma berezka.ro.

2. Conectarea la sistemul de plasare a comenzilor pe platforma berezka.ro prin identificare cu nume de utilizator și parolă sau prin una dintre opțiunile disponibile (Facebook sau Google).

3. Selectarea unuia sau mai multor produse oferite de Furnizor pe platforma berezka.ro și adăugarea acestora la lista de produse pentru achiziție.

4. Furnizarea datelor necesare pentru livrare: adresa de livrare, numele a două persoane de contact, adresă de email și număr de telefon.

5. Alegerea unei zile și a unei ferestre de timp pentru livrare.

6. Alegerea metodei și momentului plății prețului.

7. Confirmarea comenzii.

VI. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Articolul 10. (1) Furnizorul și Utilizatorii încheie contracte separate de vânzare-cumpărare pentru produsele selectate de Utilizatori, indiferent dacă acestea sunt selectate printr-o singură declarație electronică și de pe o singură listă de produse pentru achiziție.

(2) Furnizorul poate organiza livrarea simultană a produselor comandate în cadrul contractelor individuale de vânzare-cumpărare.

(3) Drepturile Utilizatorilor în legătură cu produsele livrate sunt exercitate separat pentru fiecare contract de vânzare-cumpărare. Exercitarea drepturilor în legătură cu un produs livrat nu afectează și nu are nicio influență asupra contractelor de vânzare-cumpărare ale altor produse. În cazul în care Utilizatorul este considerat consumator conform legii, exercitarea dreptului de retragere din contractul de vânzare-cumpărare al unui anumit produs nu afectează contractele de vânzare-cumpărare ale altor produse livrate consumatorului.

(4) În cazul în care Utilizatorul nu se află la adresa specificată în comanda sa în fereastra de timp stabilită, acesta trebuie să informeze Furnizorul cu cel puțin 2 ore înainte de începerea fereastrei de livrare, altfel Furnizorul își rezervă dreptul de a organiza o nouă livrare la adresa specificată în comandă, în funcție de propria sa evaluare și disponibilitate.

(5) Utilizatorul este responsabil pentru costul livrării și a altor cheltuieli asociate, dacă există, în următoarele situații:

1. Clientul nu se află la adresa specificată la momentul efectuării comenzii în fereastra de livrare selectată de acesta, fără a informa Furnizorul în prealabil, conform alin. 3, și se efectuează o nouă livrare la adresa specificată în comandă după ce comanda a fost returnată în depozitul Furnizorului.

2. Dacă noua livrare este organizată într-o zi și oră specificată de Utilizator, în afara programului Furnizorului și a evaluării acestuia pentru intervalul de livrare.

(6) Utilizatorul este de acord că, în cazul produselor proaspete și a fructelor și legumelor comercializate la vrac, este posibil ca cantitatea livrată să difere cu până la 10% față de cantitatea comandată. Aceeași regulă se aplică și în cazul produselor ambalate în vid, pentru care nu este specificat un gramaj exact.

(7) Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza în orice moment și la propria sa discreție, executarea unei comenzi de către Utilizator, fără a fi nevoit să ofere motive pentru refuz.

(8) Furnizorul acceptă comenzi care satisfac nevoile unei singure gospodării. În cazul comenzilor cu cantități mai mari de produse, Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza executarea comenzii de către Utilizator.

(9) Utilizatorul are dreptul de a refuza livrarea produselor primite de la Furnizor în termen de 1 oră de la momentul efectuării livrării la Utilizator, cu condiția ca acesta să păstreze produsele primite conform cerințelor de depozitare specificate pe ambalaj și să nu afecteze integritatea ambalajului în niciun fel până la predarea produselor unui reprezentant Furnizorului.

Articolul 11. La exercitarea drepturilor în baza contractului de vânzare-cumpărare, Utilizatorul este obligat să precizeze în mod clar și neechivoc contractul și produsul la care se referă exercitarea drepturilor.

Articolul 12. Utilizatorul poate plăti prețul pentru contractele individuale de vânzare-cumpărare într-o singură tranșă la momentul plasării comenzii pentru produse sau la momentul livrării acestora.

VII. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATOR, CONFORM LEGII PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Articolul 13. Regulile din prezentul Secțiune VII a Termenilor și Condițiilor Generale se aplică exclusiv Utilizatorilor pentru care, în baza informațiilor furnizate la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea în berezka.ro, se poate concluziona că au calitatea de consumatori conform Legii privind protecția consumatorilor, Legii privind comerțul electronic și/sau Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.

Articolul 14. (1) Principalele caracteristici ale produselor oferite de Furnizor pe platforma berezka.ro sunt stabilite în profilul fiecărui produs în platforma berezka.ro.

(2) Prețul produselor, cu toate taxele incluse, este stabilit de Furnizor în profilul fiecărui produs în platforma berezka.ro.

(3) Fiecare produs aflat în promoție este marcat cu un semn special. Durata promoțiilor este stabilită de Furnizor pentru fiecare promoție în parte, începând de la data menționată în anunțul de reducere a prețurilor și valabilă până la data menționată în acesta sau până la epuizarea stocului, dar nu mai mult de o lună și nu mai puțin de o zi lucrătoare.

(4) Valoarea costurilor de transport, care nu sunt incluse în prețul produselor, este stabilită de Furnizor în platforma berezka.ro și este furnizată ca informație Utilizatorilor la momentul selectării produselor pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(5) Modalitățile de plată, livrare și executare a contractului sunt stabilite în prezentii Termeni și Condiții Generale și în informația furnizată Utilizatorilor prin intermediul mecanismelor din platforma berezka.ro.

(6) Informația furnizată Utilizatorilor în baza acestui articol este valabilă la momentul vizualizării în platforma berezka.ro înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(7) Utilizatorii sunt de acord că toată informația solicitată de Legea privind protecția consumatorilor poate fi furnizată printr-un interfață din platforma berezka.ro sau prin e-mail.

Articolul 15. (1) Consumatorul este de acord că Furnizorul de pe platforma berezka.ro are dreptul să primească plată în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu consumatorul pentru produse și livrarea acestora.

(2) Consumatorul alege singur dacă plătește Furnizorului în platforma berezka.ro prețul pentru livrarea produselor înainte sau la momentul livrării lor. Datele cardurilor nu sunt stocate în platforma berezka.ro și sunt introduse de către client (deținătorul cardului) personal în platforma securizată a băncii.

(3) În cazul în care valoarea comenzii efectuate de către Consumator depășește sau este egală cu 10 000 RON, plata se efectuează numai prin transfer bancar sau depunere în contul Furnizorului.

Articolul 16. (1) În ceea ce privește produsele care nu sunt consumabile și intră în sfera de aplicare a Legii privind protecția consumatorilor în ceea ce privește contractele la distanță, Consumatorul are dreptul, fără a datora vreo compensație sau penalizare și fără a furniza un motiv, să renunțe la contractele încheiate în termen de 14 zile de la data primirii produsului de către Furnizor, folosind formularul unic de renunțare la contract disponibil pe site-ul Furnizorului în platforma berezka.ro în Anexa nr. 1 la acești Termeni și Condiții Generale. Informații despre exercitarea dreptului de renunțare sunt disponibile în Anexa nr. 2 la acești Termeni și Condiții Generale. Pentru toate celelalte produse consumabile, Consumatorul are dreptul să renunțe în termen de 1 oră de la momentul livrării produsului către Consumator, cu condiția ca ambalajul original să nu fie deschis și să nu fie afectată integritatea produsului.

(2) Dreptul de retragere prevăzut la alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

1. Pentru livrarea de produse fabricate la comanda consumatorului sau adaptate cerințelor sale individuale;

2. Pentru livrarea de produse care, din natura lor, pot să se deterioreze sau au o perioadă scurtă de valabilitate;

3. Pentru livrarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive legate de igienă sau pentru protecția sănătății și care au fost desigilate după livrare;

4. Pentru livrarea de produse care, după ce au fost livrate și din cauza naturii lor, sunt amestecate inseparabil cu alte produse;

5. Pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de software informatic sigilat care au fost desigilate după livrare;

6. Pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea acestor publicații.

(3) Atunci când Furnizorul de pe platforma berezka.ro nu și-a îndeplinit obligațiile de a furniza informațiile prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor, Consumatorul are dreptul să se retragă din contract în termen de un an și 14 zile, începând cu data primirii produsului. Atunci când informațiile au fost furnizate Consumatorului în termenul de retragere, termenul începe să curgă de la data furnizării acestora. Consumatorul are dreptul să transmită declarația de retragere în temeiul acestui articol direct Furnizorului prin intermediul formularului unic de retragere din contract, disponibil pe site-ul Furnizorului în platforma berezka.ro la adresa Anexa nr. 1 la acești Termeni și Condiții Generale, atunci când se referă la produse care nu sunt consumabile și intră în sfera de aplicare a Legii privind protecția consumatorilor în ceea ce privește contractele la distanță.

(4) Atunci când Consumatorul exercită dreptul său de retragere din contractul la distanță sau din contractul în afara spațiilor comerciale, Furnizorul restituie toate sumele primite de la Consumator, inclusiv costurile de livrare, fără întârziere nejustificată și în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat cu privire la decizia Consumatorului de a se retrage din contract. Furnizorul va efectua rambursarea folosind aceeași metodă de plată folosită de către Consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Consumatorul a acordat acordul său expres pentru o altă metodă de plată, iar aceasta nu implică costuri suplimentare pentru Consumator.

(5) În cazul exercitării dreptului de retragere, cheltuielile pentru returnarea produselor livrate se suportă de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul organizează returnarea produselor pe cheltuiala sa. Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare de livrare a produselor atunci când Consumatorul a ales în mod expres o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de Furnizor.

(6) Consumatorul este responsabil să păstreze produsele primite de la Furnizor pe platforma berezka.ro și să asigure menținerea calității și siguranței acestora pe durata perioadei prevăzute la alin. (1).

(7) Consumatorul poate exercita dreptul său de retragere din contract cu Furnizorul prin transmiterea unei declarații scrise către Furnizor prin intermediul formularului standard de retragere din contract, disponibil la adresa Anexa nr. 1 la acești Termeni și Condiții Generale.

(8) Atunci când Furnizorul de pe platforma berezka.ro nu a oferit să recupereze produsele el își poate reține plata până când primește produsele sau până când Consumatorul furnizează dovezi că a returnat produsele, în funcție de care dintre cele două s-a produs mai întâi. 

Articolul 17. (1) Termenul de livrare al produsului este stabilit pentru fiecare produs în parte la încheierea contractului cu Consumatorul prin intermediul site-ului Furnizorului în platforma berezka.ro, iar produsele pot fi livrate într-o fereastră orară selectată de Utilizator.

(2) Dacă Furnizorul de pe platforma berezka.ro nu poate să îndeplinească contractul din cauza lipsei produselor comandate, el va aplica una dintre metodele sale publicate în platforma berezka.ro și în conformitate cu articolul 22 de mai jos, după obținerea consimțământului expres al Consumatorului. 

Articolul 18. În cazul în care se încheie un contract de vânzare a produselor care conțin alcool și la comanda băuturilor alcoolice, Utilizatorul declară că are cel puțin 18 ani.

VIII. EXECUTAREA CONTRACTULUI

Articolul 19. (1) Furnizorul îndeplinește comenzile în termenii și la prețurile specificate în politica sa de livrare disponibilă pe platforma berezka.ro.

(2) Furnizorul de pe platforma berezka.ro poate organiza livrarea și predarea bunurilor către Utilizator de către un curier corespunzător în termenul stabilit în contract.

(3) Dacă termenul menționat la alin. 1 nu este stabilit expres între părți la încheierea contractului, Furnizorul va organiza livrarea și predarea într-un termen rezonabil. În cazul în care Furnizorul nu reușește să organizeze livrarea în termenul specificat, acesta trebuie să informeze în prealabil Utilizatorul.

(4) În cazul în care Utilizatorul nu este prezent la adresa de livrare specificată în intervalul orar ales de acesta:

1. Furnizorul va efectua livrarea într-un alt moment convenabil pentru Furnizor, iar Utilizatorul va trebui să plătească costurile suplimentare pentru livrare și orice alte costuri legate de comanda inițială, dacă există;

2. Dacă Utilizatorul a indicat ziua următoare pentru livrare, Furnizorul nu garantează calitatea produselor proaspete.

(5) În cazul în care Utilizatorul renunță la o comandă plătită prin metoda de plată online și comanda este anulată înainte de începerea procesului de executare, întreaga sumă a comenzii va fi rambursată de către Furnizor.

Articolul 20. (1) Utilizatorul trebuie să verifice produsele în momentul livrării și să notifice imediat Furnizorul prin intermediul platformei berezka.ro dacă acestea nu corespund cerințelor.

(2) Dacă Utilizatorul nu notifică Furnizorul în platforma berezka.ro conform alin. 1, produsele vor fi considerate aprobate ca fiind conforme cu cerințele, cu excepția cazului de deficiențe ascunse.

Articolul 21. Furnizorul de pe platforma berezka.ro nu este obligat să asigure servicii de service pentru produse.

Articolul 22. (1) Furnizorul aplică politica sa de înlocuire a produselor publicată pe platforma berezka.ro.

(2) În cazul în care Utilizatorul, la plasarea comenzii, a indicat că este de acord cu înlocuirea produselor lipsă la discreția Furnizorului, în cazul în care există produse lipsă și există produse înlocuitoare în stocul Furnizorului, acesta va selecta produse înlocuitoare potrivite ca specie, calitate și preț și le va include în comanda Utilizatorului.

(3) Dacă Furnizorul de pe platforma berezka.ro nu poate îndeplini contractul din cauza lipsei produselor comandate, acesta este obligat să notifice Utilizatorul în acest sens și, în cazul în care plata rămâne la livrare, valoarea produselor lipsă va fi dedusă din prețul final al comenzii.

(4) Dacă Furnizorul de pe platforma berezka.ro nu poate îndeplini contractul din cauza lipsei produselor comandate, acesta trebuie să notifice Utilizatorul în acest sens, iar dacă comenzile au fost plătite online la momentul plasării lor, Furnizorul va oferi Utilizatorului una dintre următoarele două opțiuni: să furnizeze un cod promoțional pentru o reducere echivalentă cu valoarea produselor lipsă sau să ramburseze suma corespunzătoare pe contul bancar indicat de Utilizator. În lipsa unei declarații exprese din partea Utilizatorului cu privire la opțiunea sa aleasă și la neindicarea unui cont bancar, Furnizorul va furniza un cod promoțional pe care Utilizatorul îl poate utiliza la următoarea comandă.

Articolul 23. (1) Pentru situațiile nereglementate în acest capitol, se aplică regulile vânzărilor comerciale definite în Legea Comercială, Legea Alimentelor și Legea privind protecția consumatorilor.

IX. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Articolul 24. (1) Furnizorul ia măsuri pentru protejarea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (GDPR) și Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Furnizorul prelucrează datele personale ale Utilizatorilor pe baza articolului 6, alineatul (1), litera "b" a GDPR - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care subiectul este parte sau pe baza articolului 6, alineatul (1), litera "a" a GDPR - pe baza consimțământului expres acordat de Utilizator.

(2) Furnizorul a publicat informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează, scopurile pentru care le prelucrează, precum și întreaga informație necesară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (GDPR) în Politica de Confidențialitate, care face parte integrantă din Termenii și Condițiile Generale.

(3) Din motive de securitate a datelor personale ale Utilizatorilor, Furnizorul de pe platforma berezka.ro va trimite datele numai la adresa de e-mail furnizată de Utilizatori în momentul înregistrării.

(4) Furnizorul de pe platforma berezka.ro are dreptul să stocheze date în dispozitivul final al Utilizatorului, cu excepția cazului în care acesta exprimă în mod expres dezacordul cu acest lucru.

(5) Furnizorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul expres al acestuia, pe care Utilizatorul îl poate retrage în orice moment.

(6) Utilizatorul este de acord că Furnizorul poate trimite e-mailuri și mesaje electronice referitoare la furnizarea serviciilor, îmbunătățirea funcționalităților, mesaje promoționale referitoare la Utilizator și alte mesaje legate de executarea contractului.

Articolul 25. (1) În orice moment, Furnizorul de pe platforma berezka.ro are dreptul să solicite Utilizatorului să se legitimeze și să certifice veridicitatea oricăror circumstanțe și date personale declarate în timpul înregistrării.

(2) În cazul în care din orice motiv Utilizatorul a uitat sau a pierdut numele și parola sale, Furnizorul platformei berezka.ro are dreptul să aplice "Procedura pentru nume de utilizator și parole pierdute sau uitate", disponibilă la adresa: https://www.berezka.ro/ > autentificare > parolă uitată.

X. MODIFICĂRI ȘI ACCES LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE

Articolul 26. (1) Prezentele condiții generale pot fi modificate de Furnizorul de pe platforma berezka.ro, despre care acesta va informa corespunzător toți Utilizatorii înregistrați.

(2) Furnizorul de pe platforma berezka.ro și Utilizatorul sunt de acord că orice completare sau modificare a acestor condiții generale va avea efect asupra Utilizatorului în una dintre următoarele situații:

1. după notificarea expresă a acestuia de către Furnizorul de pe platforma berezka.ro, iar Utilizatorul nu le respinge în termenul de 14 zile acordat;

sau

2. după publicarea lor pe site-ul Furnizorului de pe platforma berezka.ro și Utilizatorul nu le respinge în termen de 14 zile de la publicarea lor;

sau

3. cu acceptul expres al Utilizatorului prin intermediul profilului său pe site-ul Furnizorului de pe platforma berezka.ro.

(3) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile Furnizorului de pe platforma berezka.ro referitoare la modificarea acestor condiții generale să fie trimise la adresa sa de e-mail indicată la înregistrare. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în conformitate cu acest articol nu trebuie să fie semnate electronic pentru a avea efect asupra sa.

Articolul 27. Furnizorul publică aceste condiții generale la adresa https://www.berezka.ro/terms împreună cu toate adăugirile și modificările acestora.

XI. ÎNCETARE

Articolul 28. Prezentele condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul de pe platforma berezka.ro se încheie în următoarele cazuri:

1. în caz de dizolvare și lichidare sau insolvabilitate declarată de una dintre părți în cadrul contractului;

2. prin acordul mutual al părților în formă scrisă;

3. în cazul imposibilității obiective pentru una dintre părți de a-și îndeplini obligațiile;

4. în caz de confiscare sau sigilare a echipamentului de către autoritățile statului;

5. în caz de ștergere a înregistrării Utilizatorului pe platforma berezka.ro. În acest caz, contractele încheiate, dar neîndeplinite, rămân valabile și supuse executării.

Articolul 29. Furnizorul are dreptul, la discreția sa, fără a fi necesară notificarea prealabilă și fără a datora despăgubiri, să rezilieze unilateral contractul în cazul în care constată că Utilizatorul utilizează platforma berezka.ro în încălcare a acestor condiții generale, a legislației din România, a normelor morale generale sau a regulilor și practicilor generale acceptate în comerțul electronic.

XII. RĂSPUNDERE

Articolul 30. Utilizatorul este obligat să despăgubească și să exonereze Furnizorul de pe platforma berezka.ro de orice acțiuni în instanță și alte pretenții ale terților (indiferent dacă sunt întemeiate sau nu), pentru toate daunele și costurile (inclusiv onorariile avocaților și cheltuielile de judecată), rezultând din sau în legătură cu (1) nerespectarea uneia dintre obligațiile prevăzute în acest contract, (2) încălcarea drepturilor de autor, producție, de transmitere sau alte drepturi asupra proprietății intelectuale sau industriale, (3) transferul neautorizat al drepturilor acordate Utilizatorului pentru durata și în condițiile contractului și (4) declarații false cu privire la calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor.

Articolul 31. Furnizorul nu poartă răspundere în caz de forță majoră, evenimente neprevăzute, probleme în legătură cu Internetul, cauze tehnice sau alți factori obiectivi, inclusiv ordinele autorităților competente, care împiedică obiectiv executarea contractului.

Articolul 32. (1) Furnizorul nu poartă răspundere pentru daunele cauzate de Utilizator terților.

(2) Furnizorul nu poartă răspundere pentru daune materiale sau morale, sub formă de pierdere de profiluri sau prejudicii suferite de Utilizator în procesul de utilizare sau neutilizare a berezka.ro și încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu Furnizorul.

(3) Furnizorul nu poartă răspundere pentru timpul în care platforma nu a fost accesibilă din cauza forței majore sau altor circumstanțe obiective asupra cărora Furnizorul nu are control.

(4) Furnizorul nu poartă răspundere pentru daunele provenite din comentarii, opinii și publicații sub produse, știri și articole pe platforma berezka.ro.

Articolul 33. (1) Furnizorul nu poartă răspundere în cazul în care se depășesc măsurile de securitate ale echipamentului tehnic și rezultă pierderea de informații, divulgarea de informații, accesul la informații, restricționarea accesului la informații și alte consecințe similare.

(2) Furnizorul nu poartă răspundere în cazul în care un terț se prezintă fals în calitatea de Utilizator și încheie un contract de vânzare-cumpărare, furnizând acces la informații, pierzând sau modificând datele, din cauza legitimației false, dacă circumstanțele indică faptul că acesta este Utilizatorul.

XIII. ALTE CONDIȚII

Articolul 34. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma berezka.ro sunt obligați să-și protejeze reciproc drepturile și interesele legitime, precum și să păstreze secretele comerciale dobândite în procesul de îndeplinire a contractului și a acestor condiții generale.

(2) Utilizatorul și Furnizorul sunt obligați, pe durata și după încetarea contractului, să nu facă publică corespondența scrisă sau orală purtată între ei. Publicarea de corespondență poate include publicarea acesteia în mass-media tipărită și electronică, forumuri de pe internet, site-uri web personale sau publice și altele.

Articolul 35. În caz de conflict între aceste condiții generale și clauzele unui contract special între Furnizorul de pe platforma berezka.ro și Utilizator, clauzele contractului special au prioritate.

Articolul 36. Nulitatea eventualelor dispoziții din aceste condiții generale nu va duce la nulitatea întregului contract.

Articolul 37. (1) Pentru orice chestiuni nereglementate în acest contract, legate de interpretarea și executarea acestui contract, se aplică legile din România.

(2) Utilizatorul are dreptul să trimită orice dispute cu Furnizorul legate de executarea acestui contract către platforma de rezolvare alternativă a disputelor (ADR) disponibilă la adresa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu privire la soluționarea disputei prin mijloace alternative, părțile pot înainta disputa spre soluționare instanțelor competente din România și Comisia pentru protecția consumatorilor.

Articolul 38. Aceste condiții generale au intrat în vigoare pentru toți Utilizatorii la data de 13.09.2023.

Condițiile generale au fost ultima dată modificate la data de 13.09.2023.
Produse